Home » Chiến Lược » Thực chiến kỹ thuật chứng khoán #1: Cổ phiếu BID tháng 09-2023

Thực chiến kỹ thuật chứng khoán #1: Cổ phiếu BID tháng 09-2023

Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HOSE: BID) xuất hiện Vùng hợp lưu giá quan trọng tại 35.000 – 37.000 sẽ là điểm chờ mua lý tưởng cho anh chị em thuần phân tích kỹ thuật và theo hướng Position Trading tháng 09-2023 với sự kết hợp của:

0. Các công cụ sử dụng 00:00
1. Hỗ trợ – Kháng cự ngang 1:40
2. Đường xu hướng tăng duy trì 08 năm 2:50
3. EMA200 khung tuần 3:20
4. Fibonacci 50% và 66% 4:50
5. RSI tiềm năng Oversold ngay tại Uptrendline 6:20
6. Chiến lược chờ mua cổ phiếu BID 7:20

Chúc các anh chị giao dịch thành công!

XM Broker - Crypto Bonus Promo 2023
Scroll to Top