Nord FX Promo 2024
XM Broker 2024-04 - Thưởng khuyến mãi
Home » Chiến Lược » Thực chiến kỹ thuật chứng khoán #3 – Cổ phiếu CTG – Vietinbank tháng 09-2023

Thực chiến kỹ thuật chứng khoán #3 – Cổ phiếu CTG – Vietinbank tháng 09-2023

Thực chiến kỹ thuật chứng khoán #3 – Cổ phiếu CTG – Vietinbank tháng 09-2023

Cổ phiếu CTG – Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam xuất hiện Mô hình Vai – Đầu – Vai ngược.

Phá đường xu hướng giảm trung hạn. Kỳ vọng Re-test EMA200 để tiếp tục mua vào và nắm giữ.

Phân tích kỹ thuật thực chiến cổ phiếu CTG cho tháng 09-2023

XM Broker - Crypto Bonus Promo 2023
Scroll to Top