Nord FX Promo 2024
XM Broker 2024-04 - Thưởng khuyến mãi
Home » Chiến Lược » Chiến lược giao dịch Bitcoin – BTCUSD ngày 07-04-2021: Vai – Đầu – Vai thuận

Chiến lược giao dịch Bitcoin – BTCUSD ngày 07-04-2021: Vai – Đầu – Vai thuận

Bitcoin – BTCUSD ngày 07-04-2021 xuất hiện mẫu Mô hình Vai – Đầu – Vai thuận. Tôi đã thực hiện một giao dịch chờ với Mô hình này và đưa ra các phân tích chi tiết.

Bài viết này  chủ yếu để thông  báo và  cung cấp thêm các thông tin tham khảo dành cho các bạn là thành viên của Website mà không đăng ký kênh Youtube.

Các tín hiệu quan trọng

Bitcoin - BTCUSD ngày 07-04-2021: Vai - Đầu - Vai thuận
Bitcoin – BTCUSD ngày 07-04-2021: Vai – Đầu – Vai thuận

Các tín hiệu kỹ thuật và cơ bản quan trọng dẫn tới quyết định giao dịch:

  1. Mô hình Vai – Đầu – Vai thuận trên D1
  2. Vai – Đầu – Vai thuận trên H1
  3. Clear Breakout hỗ trợ $56669
  4. Breakout EMA10 và EMA20 Daily hướng về EMA50 tại $53169

Video trên Youtube

Chiến lược giao dịch

Tôi dự kiến đánh xuống tại 56869 và 57369. Mục tiêu 53169, 42996 và 28996

Cụ thể:

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,3,4″ ihc_mb_template=”1″ ]

Chiến lược giao dịch Bitcoin - BTCUSD ngày 07-04-2021
Chiến lược giao dịch Bitcoin – BTCUSD ngày 07-04-2021

[/ihc-hide-content]

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

XM Broker - Crypto Bonus Promo 2023
Scroll to Top