Nord FX Promo 2024
XM Broker 2024-04 - Thưởng khuyến mãi
Home » Thị Trường Chứng Khoán » Cách học và nhận Chứng chỉ hành nghề chứng khoán do UBCK nhà nước cấp

Cách học và nhận Chứng chỉ hành nghề chứng khoán do UBCK nhà nước cấp

Chứng chỉ hành nghề chứng khoán là văn bằng xác nhận người có tên trong chứng chỉ đáp ứng điều kiện chuyên môn để làm việc tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Một vài câu hỏi bạn có thể đặt ra khi tìm hiểu về chứng chỉ hành nghề chứng khoán do UBCK Nhà nước cấp:

Tham gia những khóa học nào để có chứng chỉ hành nghề chứng khoán?

 • Học phí bao nhiêu cho mỗi khoá học?
 • Thời gian học như thế nào?
 • Địa điểm ở đâu?
 • Thủ tục giấy tờ cần những gì?

Tôi đã tìm hiểu và chia sẻ cùng bạn một vài thông tin như sau.

Chứng chỉ hành nghề chứng khoán là gì?

Chứng chỉ hành nghề chứng khoán là văn bằng xác nhận người có tên trong chứng chỉ đáp ứng điều kiện chuyên môn để làm việc tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Chứng chỉ hành nghề chứng khoán gồm ba loại

Theo Quy định tại Quyết định số 15/2008/QĐ-BTC ngày 27/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, các loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp gồm các loại sau:

 1. Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán;
 2. Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính;

 3. Chứng chỉ hành nghề quản lỹ quỹ.

Để nhận được chứng chỉ hành nghề do UBCKNN cấp, các học viên cần tham gia các chương trình đào tạo và thi cấp chứng chỉ chuyên môn do Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán tổ chức.

THAM KHẢO: Khoá học đầu tư chứng khoán miễn phí

7 chứng chỉ chuyên môn:

Để được cấp các chứng chỉ hành nghề chứng khoán, bạn sẽ phải có được các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng khoán phù hợp với từng loại chứng chỉ hành nghề.

Dưới đây là danh sách 7 loại chứng chỉ chuyên môn được tôi đánh số theo thứ tự từ 1 đến 7:

(1) Cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán

(2) Luật áp dụng trong ngành chứng khoán

(3) Phân tích và đầu tư chứng khoán

(4) Môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán

(5) Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

(6) Tư vấn và bảo lãnh phát hành chứng khoán

(7) Quản lý quỹ, tài sản và rủi ro

Lưu ý: Chứng chỉ hành nghề với chứng chỉ chuyên môn là khác nhau, chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng khoán là điều kiện để xét cấp chứng chỉ hành nghề

Cần chứng chỉ chuyên môn nào để có chứng chỉ hành nghề chứng khoán?

Như Tôi đã đề cập phía trên có ba loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán và bảy loại chứng chỉ chuyên môn được sắp xếp theo thứ tự từ 1-7.

Dưới đây là các loại chứng chỉ chuyên môn cần có để được cấp các loại chứng chỉ hành nghề.

1. Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán

Để được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán, bạn sẽ cần có 4 loại chứng chỉ chuyên môn (1); (2);(3) và (4):

 1. Cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán
 2. Luật áp dụng trong ngành chứng khoán
 3. Phân tích và đầu tư chứng khoán
 4. Môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán

2. Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính

Để được cấp chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính, bạn sẽ cần có 6 loại chứng chỉ chuyên môn (1); (2); (3): (4); (5) và (6):

 1. Cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán
 2. Luật áp dụng trong ngành chứng khoán
 3. Phân tích và đầu tư chứng khoán
 4. Môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán
 5. Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp
 6. Tư vấn và bảo lãnh phát hành chứng khoán

3. Chứng chỉ hành nghề quản lỹ quỹ

Để được cấp chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ, bạn sẽ cần có 7 loại chứng chỉ chuyên môn (1); (2); (3): (4); (5); (6) và (7):

 1. Cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán
 2. Luật áp dụng trong ngành chứng khoán
 3. Phân tích và đầu tư chứng khoán
 4. Môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán
 5. Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp
 6. Tư vấn và bảo lãnh phát hành chứng khoán
 7. Quản lý quỹ, tài sản và rủi ro

Các khoá học và học phí

Dưới đây là danh sách 9 khoá học để nhận được các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng khoán:

Các khoá học và học phí để nhận được chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng khoán
Các khoá học và học phí để nhận được chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng khoán

THAM KHẢO: Khoá học đầu tư chứng khoán miễn phí

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

Hiện nay, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán (SRTC) là đơn vị duy nhất được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cấp Chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực Chứng khoán.

Tham gia vào các khóa học của SRTC, học viên sẽ được đào tạo bài bản từ những kiến thức cơ bản nhất, theo chuẩn mực quốc tế nhưng cũng phù hợp với thị trường Việt Nam, để học viên có thể tiếp cận nguồn kiến thức về chứng khoán một cách đúng hướng.

Thông tin chi tiết:

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

Trụ sở chính:

Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) – 3553 5870 (P. Hành chính)

Fax: (84-24)3553 5869

Website: http://www.srtc.org.vn/

Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM

Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) – (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)

Câu hỏi thường gặp

Đăng ký các khoá học lấy chứng chỉ chuyên môn chứng khoán thế nào?

Cách duy nhất là bạn gọi điện trực tiếp và đăng ký tại các địa chỉ, chi nhánh của Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán (SRTC) theo thông tin ở phía trên.

Mỗi chứng chỉ chuyên môn có thời hạn bao lâu?

Theo quy định hiện tại của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, mỗi chứng chỉ đào tạo cấp tại Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo chứng khoán có giá trị trong vòng 3 năm.

Sau khi hết hạn, Tôi có được xin cấp lại, thi lại chứng chỉ chuyên môn hay sẽ phải học lại từ đầu?

Các chương trình đào tạo cấp chứng chỉ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước luôn được chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật thường xuyên với nhiều nội dung mới phù hợp với sự phát triển chung của thị trường chứng khoán.

Do vậy, theo quy định khi chứng chỉ hết hạn đã hết hạn và để được cấp lại chứng chỉ, bạn phải học lại chương trình đào tạo của chứng chỉ đó.

Tôi là người chưa biết gì về chứng khoán liệu có thể theo học các khóa học ở Trung tâm được không?

Hiện nay, với mục tiêu phổ cập kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán cho đông đảo công chúng quan tâm, do đó các chương trình đào tạo của Trung tâm NC&ĐTCK được xây dựng với nội dung và thời lượng phù hợp cho mọi đối tượng học viên.

Trình tự tham gia các khóa học của Trung tâm dành cho người chưa biết gì:

1. Khóa “Cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán”

2. Khóa “Phân tích và đầu tư chứng khoán”

3. Khóa “Luật áp dụng trong ngành chứng khoán”

7 hình thức đầu tư tài chính

Học viên tham gia khóa học sẽ được tiếp cận từ những kiến thức cơ bản nhất đến những kiến thức chuyên sâu hơn về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Bên cạnh việc theo học các khóa đào tạo tại Trung tâm, học viên cần tìm tòi nghiên cứu kiến thức chứng khoán thông qua các sách báo, internet,… để đạt được hiệu quả cao hơn.

Lời kết

Với các thông tin đầy đủ và chi tiết này, Tôi mong các bạn sẽ hiểu khi hành nghề Môi giới chứng khoán, quản lý quỹ hay phân tích tài chính sẽ cần những điều kiện nào.

Chúc các bạn giao dịch thành công!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

6 thoughts on “Cách học và nhận Chứng chỉ hành nghề chứng khoán do UBCK nhà nước cấp”

 1. Tôi không biết bài này còn giá trị không ? Bạn nên đặt thời gian xuất bản những bài viết như thế này.

 2. Cảm ơn Tô đã chia sẻ, thông tin rất bổ ích. Phải chi mình được biết mấy khóa này sớm hơn.

 3. Biết rằng chứng chỉ dành cho các bạn làm nghe môi giới, quản lý quỹ . Nhưng , mình cũng rất muốn tham gia khóa học này, để cập nhật, nhận thức đúng đắn về TT CK . lăn tăn là chi phí hơi cao !!!
  cảm ơn Tô rất nhiều, bài viết rất bổ ích .

 4. Thiên Đinh

  ngoài việc học chứng chỉ này để hành nghề thì không biết bên cụ Tô có khóa học chứng khoán nào không ạ?

 5. Phương Lê Thu

  Tổng chi phí là 12400000. Chứng chỉ là dành cho các bạn mội giới chứng khoán đúng không? không có chứng chỉ thì có hành nghề được không? Theo chị hiểu thì phải làm trong lãnh vực quản lý quỹ hay môi giới tài chính mới cần học nhỉ?

  1. Đúng rồi chị ạ. Chỉ các bạn muốn hành nghề như mở quỹ, mở công ty môi giới chứng khoán, hoặc làm việc tại các công ty chứng khoán yêu cầu các chứng chỉ này mới cần phải học chị ạ.

XM Broker - Crypto Bonus Promo 2023
Scroll to Top