XM Broker Promo tháng 10-2023
Home » GBP/NZD

GBP/NZD

Phân tích giao dịch GBP/NZD hàng ngày và các tin tức quan trọng phát hành trong ngày tác động đến GBP/NZD.

Cổ phiếu BID tuần 35-2022 có Hammer và Bullish Engulfing

Top 10 Price Action tuần 35-2022 (29/08 – 04/09)

Top 10 Price Action tuần 35-2022: Thị trường Forex chú ý NZDCHF với cờ giảm. Thị trường Crypto chú ý Litecoin với Vai – Đầu – Vai thuận. Thị trường chứng khoán chú ý BID, VIB và cổ phiếu ngân hàng nửa cuối năm 2022.

Scroll to Top