XM Broker 2023 Promo tặng vàng khi giao dịch

USD/CAD

Chiến lược giao dịch Forex cặp tiền tệ USD/CAD

Forex USD Currency

USD giảm: Năm lý do khiến USD bị bán tháo

USD giảm mạnh và bị bán tháo vào Thứ 5, ngày 01/11/2018 và đây là năm lý do chính khiến USD sụt giảm mạnh. Có thể sẽ còn tiếp tục đà giảm bất chất tin Nonfarm Payrolls.

Scroll to Top