[21:00] CHỦ NHẬT - LIVE PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG FOREX

Bull nghĩa là nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư hành động theo niềm tin rằng thị trường và giá của một số công cụ tài chính nhất định (cặp tiền tệ, cổ phiếu, v.v.) sẽ tăng trưởng. Họ sẽ mở các lệnh mua (Long position).

SUBSCRIBE: FACEBOOK | TELEGRAM | YOUTUBE
ĐỪNG LỠ
Cách đọc tỷ giá tiền tệ
Quote

TRADE BO NHỚ TẢI EBOOK LƯỚT SÓNG NHỊ PHÂN VỀ LUYỆN KỸ TRƯỚC NHÉ