[21:00] CHỦ NHẬT - LIVE PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG FOREX
Forex Account
Forex Account

Free Margin

Free Margin – Số Dư ký quỹ là số tiền nằm trong tài khoản giao dịch mà chưa sử dụng để thế chấp trong các giao dịch trên thị trường tài chính. Có thể được sử dụng để thực hiện bất kỳ giao dịch như là rút tiền hoặc mở các lệnh mới.

Công thức tính:

Free Margin = Equity – Margin.

Forex Account
Forex Account
5.0
04

SUBSCRIBE: FACEBOOK | TELEGRAM | YOUTUBE
ĐỪNG LỠ
Strike Price

TRADE BO NHỚ TẢI EBOOK LƯỚT SÓNG NHỊ PHÂN VỀ LUYỆN KỸ TRƯỚC NHÉ