Kinh tế Vi Mô ứng dụng: Ứng dụng Kinh tế Vi Mô trong phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật

Kinh tế Vi Mô ứng dụng là chuyên đề mà Tô ấp ủ khá lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội để thực hiện. Trong suốt quá trình Training các học viên trong Khóa học Forex thực chiến, Tô nhận thấy đa phần các Trader đều là những người trái ngành. Rất ít các Trader thực sự học chuyên ngành kinh tế. Các chuyên ngành chủ yếu vẫn là:

 • Tin học ứng dụng
 • Lập trình viên
 • Kỹ thuật…

Tô biết về cơ bản họ có hiểu về nền kinh tế như các quy luật cung – cầu cơ bản nhưng chưa tìm hiểu chuyên sâu và có khả năng chưa có cơ hội được học chuyên sâu về các môn học của chuyên ngành kinh tế. Chính vì vậy, Tô mở thêm chuyên đề Kinh tế Vi Mô và có thể sau đó sẽ là Kinh tế Vĩ Mô để hỗ trợ và tổng hợp kiến thức cần thiết phục vụ cho phân tích cơ bản trong giao dịch Forex.

 1. Cấu trúc nội dung
 2. Mục tiêu nghiên cứu
 3. Phạm vi nghiên cứu
 4. Mục tiêu ứng dụng

1. Cấu trúc nội dung chuyên đề Kinh tế Vi Mô ứng dụng

Kinh tế học vi mô (microeconomic) hay là kinh tế tầm nhỏ là một phân ngành chủ yếu của kinh tế học, chuyên nghiên cứu về hành vi kinh tế của các chủ thể tham gia vào nền kinh tế (người tiêu dùng, nhà sản xuất) và cách các chủ thể này tương tác với nhau.

Trong chuyên đề Kinh tế Vi  Mô ứng  dụng, chúng ta sẽ có cấu trúc nội dung tiêu chuẩn gần như một môn học trong một học kỳ đầu tiên dành cho các bạn sinh viên Đại học chuyên ngành Kinh tế.

Kèm theo đó là các bài tập ứng dụng và liên hệ thực tế tới thị trường.

Kinh tế Vi Mô ứng dụng - Bố cục nội dung chuyên đề Kinh tế Vi Mô trong Trade Forex
Kinh tế Vi Mô ứng dụng – Bố cục nội dung chuyên đề Kinh tế Vi Mô trong Trade Forex

2. Mục tiêu nghiên cứu

Một trong những mục tiêu nghiên cứu của kinh tế vi mô là phân tích cơ chế thị trường thiết lập ra giá cả tương đối giữa các mặt hàng và dịch vụ và sự phân phối các nguồn tài nguyên giới hạn giữa nhiều cách sử dụng khác nhau.

Kinh tế vi mô phân tích thất bại của thị trường, khi thị trường không vận hành hiệu quả, cũng như miêu tả những điều kiện cần có trong lý thuyết cho việc cạnh tranh hoàn hảo.

Những ngành quan trọng trong kinh tế vi mô bao gồm thị trường dưới thông tin bất đối xứng, chọn lựa với sự không chắc chắn và các áp dụng trong kinh tế của lý thuyết trò chơi.

3. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu của kinh tế học vi mô bao gồm:

 1. Các lý luận cơ bản cho kinh tế học như cung, cầu, giá cả, thị trường
 2. Các lý thuyết về hành vi của người tiêu dùng
 3. Lý thuyết về hành vi của người sản xuất
 4. Cấu trúc thị trường
  • Thị trường cạnh tranh hoàn hảo
  • Thị trường cạnh tranh mang tính độc quyền
  • Thị trường thiểu số độc quyền
  • Thị trường độc quyền thuần túy
 5. Thị trường các yếu tố sản xuất: Lao động – vốn – Tài nguyên
 6. Vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường
 7. Các lý luận về trao đổi, phúc lợi kinh tế
 8. Các lý luận về thất bại thị trường

4. Mục tiêu ứng dụng

Mục tiêu của chuyên đề Kinh tế Vi Mô Ứng dụng là sau khi tìm hiểu lý thuyết tổng quan chúng ta có thể áp dụng các kiến thức đã học để:

 • Phân tích cơ bản trên thị trường Forex.
 • Phân tích Cung – Cầu và hành vi
 • Ứng dụng được vào phân tích thị trường chứng khoán.

Kinh tế Vi Mô là một chuyên ngành rất rộng. Chính vì vậy Tô sẽ cố gắng để chắt lọc những kiến thức liên quan nhất giúp bạn có thể tìm hiểu sâu và dễ hiểu nhất có thể!

Chúc bạn luôn thành công!

Nội dung bài viết

Kết quả giao dịch tháng này

 • LOSS -188.40 $

  Tổng thua lỗ các giao dịch tháng này

 • GAIN 214.13 $

  Tổng lợi nhuận các giao dịch tháng này

 • PROFIT 25.73 $

  Kết quả Lợi nhuận + Thua lỗ tháng này

Nhận phân tích qua email

1325 nhà đầu tư đã đăng ký nhận email mỗi tuần!