XM Broker Copy Trading

Moving Averages (MA) là gì? Cách ứng dụng các đường SMA, EMA trong giao dịch Chứng khoán, Forex, Crypto, Gold, Crude Oil để tìm xu hướng thị trường chính xác và hiệu quả tốt nhất.

Moving Averages (MA) là gì? Cách ứng dụng các đường SMA, EMA trong giao dịch Chứng khoán, Forex, Crypto, Gold, Crude Oil để tìm xu hướng thị trường chính xác và hiệu quả tốt nhất.

Moving Averages là gì?

Tác giả: Tô TriềuĐộ khó Chuẩn

Moving Averages là gì? Ứng dụng Moving Averages trong giao dịch Forex như thế nào cho hiệu quả? Moving Averages - Trung bình động (MA) thuộc nhóm chỉ báo cho tín hiệu trễ (lagging indicators), và Moving Averages không phải là công cụ giúp “bắt đỉnh” hay “bắt đáy”.

So sánh SMA và EMA trong giao dịch Forex

Tác giả: Tô TriềuĐộ khó Chuẩn

So sánh SMA và EMA trong giao dịch Forex. Trong 02 loại đường Trung bình động là Simple Moving Average và Exponential Moving Average, nên sử dụng loại nào, Đường SMA tốt hơn hay đường EMA tốt hơn?

Scroll to Top