XM Broker Promo tháng 02-2024

Khóa học

 • Forex cho người mới

  bởi Tô Triều
  59 Bài học
  Trendlines trên D1 sau khi đã điều chỉnh

  Forex Begin cung cấp các kiến thức nền tảng cho người mới về Cách đọc hiểu tài khoản Forex. Học về các loại hàng hoá và hiểu sâu thị trường Forex nguyên tắc 5W – 1H. Xây dựng nền tảng kiến thức thâm sâu về thị trường Forex giúp làm chủ tâm lý giao dịch tốt hơn.

  Xem trước khóa học này. - (33 xem trước các bài học)

 • Học phân tích kỹ thuật Forex (TA)

  bởi Tô Triều
  53 Bài học
  Xác định Hỗ trợ - Kháng cự bằng biểu đồ Line

  Khoá học Phân tích kỹ thuật Forex giúp nhà đầu tư mới tìm hiểu về cách thức xác định Hỗ trợ - Kháng cự; Cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật chuyên sâu để phân tích xu hướng thị trường. Từ các tín hiệu kỹ thuật sẽ tìm ra được vùng giá Vào lệnh, Cắt lỗ, Chốt lời.

  Xem trước khóa học này. - (18 xem trước các bài học)

 • Khoá học Price Action

  bởi Tô Triều
  26 Bài học
  Mô hình nến Bearish Engulfing

  KHÓA HỌC PRICE ACTION MIỄN PHÍ Khoá học Price Action miễn phí được Tô biên tập, dịch và hướng dẫn từ […]

 • Học phân tích cơ bản Forex

  bởi Tô Triều
  18 Bài học
  Phân tích cơ bản Forex là gì? Tầm quan trọng của các dữ liệu kinh tế trong Forex

  Khoá học phân tích cơ bản Forex giúp nhà đầu tư tìm hiểu về các kỹ năng Phân tích bản tin trên lịch kinh tế. Tìm hiểu sâu về Carry Trading và cách các tín tức tác động tới xu hướng thị trường. Đưa ra chiến lược giao dịch trước - trong - sau khi tin tức được phát hành.

  Xem trước khóa học này. - (18 xem trước các bài học)

 • Học phân tích tâm lý thị trường Forex

  bởi Tô Triều
  0 Bài học

  Đại học Forex Năm hay giúp nhà đầu tư thâm nhập Liên thị trường – Intermarket để tìm hiểu về […]

 • Học quản trị rủi ro Forex

  bởi Tô Triều
  24 Bài học
  Trader học nghề Trade

  Trường Đại học Forex Năm thứ ba sẽ giúp nhà đầu tư thực hiện các công việc sau: Xây dựng […]

  Xem trước khóa học này. - (1 xem trước các bài học)

Scroll to Top