Phân tích Vàng – XAU/USD tuần 38 năm 2018 từ 17/09/2018 đến 23/09/2018

Phân tích Vàng – XAU/USD tuần 38 năm 2018 từ 17/09/2018 đến 23/09/2018 sẽ là một thử thách mới chứa đầy rủi ro. Tô sẽ phân tích và đánh giá tổng quan, chi tiết nhất có thể vì đây là thời điểm nhạy cảm, Vàng sẽ phải chứng minh giá trị của nó giữa tâm điểm của quá nhiều sự kiện.

1. Phân tích Vàng – XAU/USD tuần 38 năm 2018 chart MN (Tháng)

Cái khó nhất của Vàng – XAU/USD đó chính là biến động khó lường của Vàng. Nhưng không sao cả, đôi khi cái khó, ló cái ngu.

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,3″ ihc_mb_template=”1″ ]

Về xu hướng chính, nếu chỉ xem ở một khung thời gian nhỏ như D1 hoặc W1 thì chúng ta có thể thấy xu hướng chính của Vàng là giảm. Nhưng gượm đã, xem biểu đồ dưới đây trên Chart MN – Monthly – Tháng của Vàng xem nào:

Phân tích Vàng - XAU/USD tuần 38 năm 2018 chart MN (Tháng)
Phân tích Vàng – XAU/USD tuần 38 năm 2018 chart MN (Tháng)

Wow, hoá ra xu hướng chính của Vàng trên Chart MN lại là Giảm trong xu hướng tăng. Và hiện tại, Tỷ giá đang ở khu vực Đường hỗ trợ của xu hướng tăng.

Ngoài ra, khi kiểm tra Trendline phụ thì chúng ta thấy xuất hiện:

 • Tam giác và tỷ giá đã Breakout tam giác
 • Xuất hiện đáy thứ hai của Kênh giá
 • Xuất hiện viên kim cương tại đáy.
 • Khu vực tỷ giá hiện tại chính là khu vực hỗ trợ cực mạnh trên Chart MN.

Kiểm tra bằng Fibonacci Retracement: Vùng giá hiện tại chính là vùng giá thuộc mốc 61.8 của xu hướng tăng, Là một mốc quan trọng trong Fibonacci Retracement. Và với Chart MN thì tỷ giá đang đi trong vùng Sideway 50-61.8 biên là 1301 và 1154

Phân tích Vàng - XAU/USD tuần 38 năm 2018 chart MN - Fibonacci
Phân tích Vàng – XAU/USD tuần 38 năm 2018 chart MN – Fibonacci

Kiểm tra bằng EMA: EMA kết quả hơi bị đắng lòng khi tín hiệu sớm của EMA Crossover đã xuất hiện. Nghĩa là nếu EMA Crossover mà đúng, thì Vàng sẽ Quang tèo Với mục tiêu hướng tới là EMA200 tại 1044. Anh Vàng sẽ đi xa thật là xa nếu quyết định theo tín hiệu EMA.

Phân tích Vàng - XAU/USD tuần 38 năm 2018 chart MN - EMA Crossover
Phân tích Vàng – XAU/USD tuần 38 năm 2018 chart MN – EMA Crossover

Kiểm tra bằng Bollinger Bands: Tỷ giá đang trong vùng tích luỹ và chạm Band dưới. %b đã quá bán, BandWidth Sideway

Kiểm tra bằng RSI: Vượt khỏi vùng 45.

Kiểm tra bằng MACD: Dấu hiệu bán nhưng đường MACD và đường Signal trước đó là tín hiệu hội tụ (Sideway)[/ihc-hide-content]

2. Phân tích Vàng – XAU/USD tuần 38 năm 2018 chart W1 (Tuần)

Xu hướng chính: Sideway biên độ rộng. Xuất hiện Inside Bar.

Phân tích Vàng - XAU/USD tuần 38 năm 2018 chart W1 - EMA Crossover
Phân tích Vàng – XAU/USD tuần 38 năm 2018 chart W1 – EMA Crossover

EMA: Xuất hiện EMA Crossover và tỷ giá đã – đang hồi về Test EMA10.

Bollinger Bands: Mở band và dấu hiệu sớm của 1 W Bottoms nhỏ. %b quá bán, BandWidth rộng.

Phân tích Vàng - XAU/USD tuần 38 năm 2018 chart W1 - Bollinger Bands và RSI
Phân tích Vàng – XAU/USD tuần 38 năm 2018 chart W1 – Bollinger Bands và RSI

RSI: Chạm mức 30 – Quá bán. Trước đó, đã vượt mức 70, xuất hiện sớm dấu hiệu phân kỳ.

MACD: MACD nhanh (12,26,9) có dấu hiệu hội tụ để hình thành tín hiệu mua. MACD Histogram có dấu hiệu chuyển trạng thái. MACD (6,19,9) có tín hiệu Buy.

Phân tích Vàng - XAU/USD tuần 38 năm 2018 chart W1 - MACD
Phân tích Vàng – XAU/USD tuần 38 năm 2018 chart W1 – MACD

3. Phân tích Vàng – XAU/USD tuần 38 năm 2018 chart D1 (Ngày)

Xu hướng chính: là xu hướng giảm, tuy nhiên trước đó xuất hiện Mô hình nến Morning Star đạt chuẩn. Từ 24/08/2018 Tới 14/09/2018 có xu hướng đi Sideway.

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,3″ ihc_mb_template=”1″ ]

Phân tích Vàng - XAU/USD tuần 38 năm 2018 chart D1 - Fibonacci và Price Action
Phân tích Vàng – XAU/USD tuần 38 năm 2018 chart D1 – Fibonacci và Price Action

Kiểm tra bằng Fibonacci Retracement: Vàng có đã có tổng 4 nhịp giảm nhịp hiện tại đang là nhịp giảm thứ tư, Vùng hiện tại đang là vùng Sideway giữa 38.2 (1188.70) và 61.8 (1206.42)

EMA: Sau khi phá EMA10 và EMA20, Vàng lại tiếp tục quay xuống đâm thủng EMA10 và EMA20 một lần nữa. EMA10 và EMA20 đang cho dấu hiệu hội tụ, có khả năng là Sideway.

Bollinger bands: Dấu hiệu Sideway, %B đã chạm sát quá bán. Bandwidth thu hẹp.

RSI: Nằm giữa vùng Sideway 45-55.

MACD: Xuất hiện tín hiệu Buy tại vùng có Morning Star. MACD Histogram có dấu hiệu chuyển trạng thái sang từ Basing sang Rising.

Kiểm tra Harmonic Cypher:

Cạnh XA: Với điểm X là đáy và đi lên bắt đầu từ ngày 22/12/2016 đến ngày 07/06/2017 thì kết thúc và ngay tại đây hình thành điểm A.

Phân tích Vàng - XAU/USD tuần 38 năm 2018 chart D1 - Harmonic Cypher XAB
Phân tích Vàng – XAU/USD tuần 38 năm 2018 chart D1 – Harmonic Cypher XAB

Cạnh AB: Sau khi tới A, vàng giảm giá và hồi về mức Fibo 50% vào ngày 10/07/2017 điểm B xuất hiện hoàn thiện cạnh AB.

Cạnh BC: Từ B, tỷ giá liên tục tiếp cận vùng 141.4% (1364) là vùng Fibonacci Extension của cạnh XA vào ngày 25/01/2018 và ngày 11/04/2018 tại mốc giá 1365. Vào ngày 11/04/2018 thì xác định mức 141.4% được giữ vững và giá bắt đầu đảo chiều.

Phân tích Vàng - XAU/USD tuần 38 năm 2018 chart D1 - Harmonic Cypher XABC
Phân tích Vàng – XAU/USD tuần 38 năm 2018 chart D1 – Harmonic Cypher XABC

Cạnh CD: Từ C, tỷ giá đã lao dốc về mức Fibonacci Retracement 78.6% (1178.58) của cạnh XC và xuất hiện Mô hình nến Morning Star. Điểm D xuất hiện và đây là Mô hình Harmonic Cypher hoàn chỉnh. Và vì trong xu hướng tăng, nên đây là Up Harmonic Cypher.

Phân tích Vàng - XAU/USD tuần 38 năm 2018 chart D1 - Harmonic Cypher XABCD
Phân tích Vàng – XAU/USD tuần 38 năm 2018 chart D1 – Harmonic Cypher XABCD

Đáng tiếc là chúng ta đã bỏ lỡ mất cơ hội tại điểm D.[/ihc-hide-content]

4. Phân tích Vàng – XAU/USD tuần 38 năm 2018 chart H4

Xu hướng chính: Sideway vùng 1187 – 1212

Phân tích Vàng - XAU/USD tuần 38 năm 2018 chart H4 - Sideway
Phân tích Vàng – XAU/USD tuần 38 năm 2018 chart H4 – Sideway

EMA: EMA liên tục cắt xuyên qua nhau tạo EMA Crossover dấu hiệu đặc trưng của các vùng Sideway biên độ rộng.

Bollinger Bands: Mở band, trước đó là khu vực Sideway. %b quá bán. BandWidth mở rộng.

Phân tích Vàng - XAU/USD tuần 38 năm 2018 chart H4 - Bollinger Bands và RSI
Phân tích Vàng – XAU/USD tuần 38 năm 2018 chart H4 – Bollinger Bands và RSI

RSI: Vượt khỏi vùng 45 theo hướng tiếp cận với 30, nhưng trendline trên RSI báo hiệu đáy.

MACD: Hội tụ, MACD Histogram có dấu hiệu chuyển trạng thái từ Declining sang Basing (Tín hiệu giảm)

5. Tin kinh tế của Vàng – XAU/USD tuần 38 năm 2018

Tin kinh tế của USD tuần tới không có quá nhiều sự kiện lớn và về tổng quan, thì dường như không có tin tác động quá mạnh tới USD Index.

Phân tích Vàng - XAU/USD tuần 38 năm 2018 chart H4 - Tin kinh tế
Phân tích Vàng – XAU/USD tuần 38 năm 2018 chart H4 – Tin kinh tế

Nhưng có một vấn đề cần lưu ý vào cuối tháng 9 đó là tin về Lãi suất của đồng USD. Những ngày cuối tháng 09 tin hầu hết là tin xấu cho USD.

Một điểm đáng chú ý nữa đó là về tình hình thiên tai hiện tại của Mỹ. Đó là cơn bão Florence đang tàn phá Bờ Đông nước Mỹ với con số dự đoán hiện tại là có khoảng 7 người thương vong, trong đó có 1 trẻ em. Và ước tính có khoảng 10 triệu người sẽ bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Thiệt hại ước tính lên tới 67 tỷ USD và Florence là một trong 10 cơn bão gây thiệt hại nhiều nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Với tình hình bão lũ, và tin kinh tế hiện tại, có khả năng FED sẽ hold lãi suất tới tháng 12/2018 mới tiếp tục tăng lần cuối cùng trong năm như lộ trình trước đó.

Video phân tích Vàng – Gold – XAU/USD

7. Chiến lược giao dịch với Vàng – XAU/USD tuần 38 năm 2018

Như vậy, Vàng đang bị nhiễu rất nhiều. Điều duy nhất chúng ta có thể tin tưởng chính là Xu hướng – Trendline trong khung tháng, RSI của W1 và Mô hình Harmonic Cypher trong khung D1.

Với Vàng, nếu thực sự giao dịch sẽ rất mạo hiểm vì Biên độ trung bình là 11 điểm tương đương với 110pips/ngày.

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,3″ ihc_mb_template=”1″ ]

Chiến lược vào lệnh ngắn hạn với Vàng – XAU/USD:

Entry – Vào lệnh

Buy LIMIT 1: 1188.463

Buy LIMIT 2 1182.473

STOP LOSS – Dừng lỗ: 1179.473

Take Profit – Chốt lời:

 • Take Profit 1: 1192.164
 • Take Profit 2: 1198.153
 • Take Profit 3: 1204.143
 • Take Profit 4:1207.844
 • Full Take Profit: 1213.833

Chiến lược vào lệnh dài hạn cho Vàng – XAU/USD theo Harmonic Cypher:

Entry – Vào lệnh:

Vào lệnh mốc tỷ giá hiện tại: Buy 1193.22

Buy Limit 1: 1188.46

Stop Loss – Dừng lỗ: 1176.58

Take Profit – Chốt lời:

 • Take Profit 1: 1208.42
 • Take Profit 2: 1224.10
 • Take Profit 3: 1238.37
 • Take Profit 4: 1262.57
 • Full Take Profit: 1286.78

[/ihc-hide-content]

Lưu ý: Đây chỉ là phân tích cá nhân và chiến lược cá nhân, Tô không khuyến khích các bạn vào lệnh theo.

Cập nhật Kết quả giao dịch Gold

Ngày 21/09/2018 Lệnh dài hạn Gold đã có Take Profit 1 tại 1208 + 150pips.

Ngày 11/10/2018: Vàng về 1218 + 300pips.

Ngày 23/10/2018: Gold về 1238, lệnh dài hạn có Take Profit 3

Nếu bạn thấy bài phân tích hữu ích và có ý định học Forex, có thể tham khảo Khoá học Forex Thực Chiến của Tô. Học 01 vs 01 trực tiếp qua Teamviewer!

Đọc lại Phân tích GBP/JPY tuần 36 năm 2018.

Chúc các bạn giao dịch thành công!

Nội dung bài viết

Kết quả giao dịch tháng này

 • LOSS -343.18 $

  Tổng thua lỗ các giao dịch tháng này

 • GAIN 304.52 $

  Tổng lợi nhuận các giao dịch tháng này

 • PROFIT -38.66 $

  Kết quả Lợi nhuận + Thua lỗ tháng này

Nhận phân tích qua email

1325 nhà đầu tư đã đăng ký nhận email mỗi tuần!