Home » Chiến Lược » Thực chiến Forex #2: EUR/JPY và Bearish Engulfing

Thực chiến Forex #2: EUR/JPY và Bearish Engulfing

Thực chiến Forex #2: EUR/JPY và Bearish Engulfing

Các tín hiệu quan trọng:

1. Bearish Engulfing ở đỉnh
2. Engufling Evening Star xuất hiện liền kề
3. RSI đã vào vùng bear dưới 50.
4. Khung H4, Giá biến động dưới EMA.
5. Khung H1 có Dead EMA Crossover, Overbought.

Chiến lược chờ bán EUR/JPY tháng 09-2023

Pairs:

Commodities:

5/5 - (7 bình chọn)

Kết bạn và phân tích thị trường cùng Tô trên các nền tảng MXH

Tô đang giao dịch tại các Broker nào? Chi phí và lợi ích ra sao?

Hiện Tô đang giao dịch với các Broker sau:

Nên tham khảo kiến thức nào để phân tích được chi tiết như vậy?

Bạn nên tham khảo:

  1. Khoá học Forex miễn phí
  2. Khoá học Price Action miễn phí
  3. Khoá học Phân tích chứng khoán miễn phí
  4. Khoá học Forex thực chiến
XM Broker - Crypto Bonus Promo 2023
Scroll to Top