Home » Chiến Lược » Thực chiến Forex #2: EUR/JPY và Bearish Engulfing

Thực chiến Forex #2: EUR/JPY và Bearish Engulfing

Thực chiến Forex #2: EUR/JPY và Bearish Engulfing

Các tín hiệu quan trọng:

1. Bearish Engulfing ở đỉnh
2. Engufling Evening Star xuất hiện liền kề
3. RSI đã vào vùng bear dưới 50.
4. Khung H4, Giá biến động dưới EMA.
5. Khung H1 có Dead EMA Crossover, Overbought.

Chiến lược chờ bán EUR/JPY tháng 09-2023

XM Broker - Crypto Bonus Promo 2023
Scroll to Top