Thực chiến Forex #2: EUR/JPY và Bearish Engulfing

Thực chiến Forex #2: EUR/JPY và Bearish Engulfing

Các tín hiệu quan trọng:

1. Bearish Engulfing ở đỉnh
2. Engufling Evening Star xuất hiện liền kề
3. RSI đã vào vùng bear dưới 50.
4. Khung H4, Giá biến động dưới EMA.
5. Khung H1 có Dead EMA Crossover, Overbought.

Chiến lược chờ bán EUR/JPY tháng 09-2023

Nội dung bài viết

Kết quả giao dịch tháng này

  • LOSS -188.40 $

    Tổng thua lỗ các giao dịch tháng này

  • GAIN 214.13 $

    Tổng lợi nhuận các giao dịch tháng này

  • PROFIT 25.73 $

    Kết quả Lợi nhuận + Thua lỗ tháng này

Nhận phân tích qua email

1325 nhà đầu tư đã đăng ký nhận email mỗi tuần!