Buy the Dip trong thị trường chứng khoán

Thuật ngữ Forex: Buy the dip and Sell the rally (rallies)

Chiến lược áp dụng Buy the Dip và Sell the Rally trong giao dịch Forex và giao dịch chứng khoán theo xu hướng.