JPY Flash Crash 2019

Flash Crash là gì? 06 vụ Flash Crash làm rung chuyển thị trường tiền tệ

Flash Crash là gì? 06 vụ Flash Crash làm rung chuyển thị trường tiền tệ bao gồm: Flash Crash đồng bảng anh 2016, JPY 2019, CHF 2015…