MỞ TÀI KHOẢN THỰC HÀNH PRICE ACTION
Giá Vàng - XAU/USD hôm nay (10/01/2020): Biến động trong Range của Fibonacci Pivot Points. Range từ 1545.69 - 1559.20. Thiết lập giao dịch trước tin Nonfarm Payrolls để chờ NFP cùng với ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 Mỹ - Trung.
Mở tài khoản Forex
Mở tài khoản Forex