PHÂN TÍCH TIN KINH TẾ FOREX: Tuần 49 năm 2018 từ 03/12/2018 đến 09/12/2018

PHÂN TÍCH TIN KINH TẾ FOREX: Tuần 49 năm 2018 từ 03/12/2018 đến 09/12/2018

PHÂN TÍCH TIN KINH TẾ FOREX: Tuần 49 năm 2018 từ 03/12/2018 đến 09/12/2018 sẽ tập trung vào các vấn đề chính: Nonfarm Payrolls; Brexit; G20 Meeting; Bữa ăn tối giữa Trump và Tập; Tình hình dầu mỏ thế giới.