XM Broker Promo tháng 10-2023
Home » Premium

Premium

Mô hình Vai - Đầu - Vai thuận khung 1 giờ

WTI Crude Oil ngày 29-03-2022: Re-test neckline!?

WTI Crude Oil ngày 29-03-2022 có Vai – Đầu – Vai thuận trên khung 1 giờ. Nhu cầu giảm khi Thượng Hải lockdown từng phần, Mỹ – EU đạt thoả thuận năng lượng. Cơ hội giao dịch với R:R = 1:22, kỳ vọng lợi nhuận $1181

Scroll to Top