XM Broker Promo tháng 12-2023
Home » Quản trị tài chính

Quản trị tài chính

7 kênh đầu tư tài chính hiệu quả an toàn cao

7 kênh đầu tư tài chính hiệu quả (tiến tới tự do tài chính)

Ví dụ:  Bạn gửi 100.000.000 kỳ hạn 1 tháng, lãi suất sẽ là 4.0% một năm. Ngân hàng quy định 1 tháng sẽ phải đủ 30 ngày. Tới ngày 31, bạn sẽ nhận đủ cả gốc lẫn lãi được tính như sau: FV = PV + (i x PV) Lãi suất 1 tháng = 4.0%/12 …

7 kênh đầu tư tài chính hiệu quả (tiến tới tự do tài chính) Read More »

Scroll to Top