Review Sách Chết Vì Chứng Khoán - Richard Smitten

Chết vì Chứng khoán: Nếu không chết vì chứng khoán, Jesse Livermore biết làm gì trên cuộc đời này

Chết vì chứng khoán của Richard Smitten là Cuốn sách về cuộc đời Cậu bé đầu cơ Jesse Livermore. Trở thành huyền thoại bán khống cuối cùng Tự tử vì chứng khoán.