EURJPY tuần 31-2022 xuất hiện tín hiệu MA Death Crossover

Top 10 Moving Averages Trending tuần 31-2022 (01 – 07/08)

Top 10 Moving Averages Trending tuần 31-2022 cho chúng ta thấy AUD và JPY đang mạnh lên trong khi GBP đang suy yếu. Đặc biệt ưu tiên mua JPY và bán GBP.