XM Broker Promo tháng 10-2023
Home » Xu hướng thị trường Forex

Xu hướng thị trường Forex

Giá Vàng tuần này - Xu hướng Forex - Giá dầu - Chứng khoán cơ sở tuần 09-2023 (27/02 - 05/03)

Giá Vàng tuần này – Xu hướng Forex – Giá dầu – Chứng khoán cơ sở tuần 09-2023 (27/02 – 05/03)

Phân tích thị trường tuần 09-2023 cho thấy tín hiệu phục hồi của Đồng Bảng Anh. Vàng sẽ còn một đợt giảm điều chỉnh trước khi quay lại đà tăng. Dầu mỏ chú ý nhu cầu không tăng nhưng Dự trữ từ các quốc gia đã vượt ngưỡng trước tháng 01-2021.

Scroll to Top