Khôi phục mật khẩu Yahoo khi mất số điện thoại

7 comments
Reset Yahoo Account Password when lost phone number

Các bước khôi phục mật khẩu Yahoo khi mất số điện thoại và không có email thay thế thông qua Yahoo Custom Care

Social Meta Tags phải có cho Twitter, Google+, Facebook

0 comments
Social Meta Tags cho Website

Social Meta Tags phải có cho Twitter, Google+, Facebook, cách sử dụng và tối ưu các Social Meta Tags

Block “Seen” và “is typing” của Facebook Chat

0 comments
Block Facebook Chat "Seen" and "is typing" status

Block "Seen" và "is typing" của Facebook Chat: Tắt chức năng đã xem và đang gõ của Facebook chat trên trình duyệt Google Chrome và Firefox

Chống copy nội dung Website WordPress

0 comments
Chống copy nội dung Website WordPress

Chống copy nội dung Website WordPress, ngăn chặn click chuột phải và vô hiệu hóa các phím tắt như Ctrl + A, Ctrl + C, Ctrl + X, Ctrl + U

Thiết lập ngày hết hạn cho Sticky Post WordPress

2 comments
Ngày hết hạn cho Sticky Post WordPress

Thiết lập ngày hết hạn cho Sticky Post WordPress giúp tự động gỡ sticky post sau ngày chỉ định khỏi trang chủ WordPress

Facebook ID: Lấy ID Fanpage và ID Profile

0 comments
Lấy Facebook ID Pages và Profiles

Lấy Facebook ID của Fanpage và ID của Profiles phục vụ cho mục đích quảng cáo, lọc thông tin người dùng.

Thiết lập trạng thái hết hạn tự động cho bài chia sẻ Coupon

0 comments
Thiết lập trạng thái hết hạn tự động cho bài chia sẻ Coupon

Thiết lập trạng thái hết hạn tự động cho bài chia sẻ Coupon với Simple Post Expiration không cần sửa và cập nhật bài viết.

Nhúng thông tin Themes – Plugins WordPress vào bài viết

0 comments
Nhúng thông tin Themes - Plugins WordPress vào bài viết

Sử dụng WP Plugin Info Card nhúng thông tin Themes - Plugins WordPress vào bài viết.