* Nhớ kiểm tra và xác nhận Email. Vui lòng nhập đủ ID tài khoản nếu bạn đang giao dịch với tất cả các Broker trên.

Hướng dẫn thành viên: XM Broker | Exness | TCBSKết Quả Giao Dịch

Cùng Tô và 1000+ Traders khác kiếm tiền

Chiến lược độc quyền 100% mà Tô thực hiện, chỉ gửi trực tiếp vào Mail Box của bạn như một lời tri ân. Chiến lược sẽ được gửi tặng theo TUẦN – THÁNG – QUÝ

Những chiến lược sẽ không được công khai.

Khi bạn cho phép Tô đồng hành trên con đường giao dịch, đó là may mắn và sẽ tuyệt vời hơn nếu chúng ta có thể đồng hành với nhau lâu dài hơn.

Bạn giàu lên, nghĩa là Tô cũng giàu lên.

Điều kiện tham gia:

  1. Đang giao dịch tại một trong các Broker: XM, XTB, Exness hoặc TCBS
  2. Tài khoản mở dưới sự hỗ trợ của Tô
  3. Phát sinh giao dịch trong tháng

Chuyển tài khoản XM về dưới sự hỗ trợ của Tô

Đối với XM Broker

Chưa có tài khoản

Nếu bạn chưa có tài khoản, vui lòng mở mới tại đây.

Đã có tài khoản

Để chuyển Tài khoản về dưới sự hỗ trợ của Tô nếu đang giao dịch tại XM Broker, bạn có thể làm theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản XM
  2. Bấm vào liên kết này: https://trieu.to/tai-khoan-forex
  3. Chọn mở tài khoản, chọn mở ID mới
  4. Nhập thông tin và hoàn tất việc mở thêm ID dưới email cũ
  5. Quay lại trang này, điền thông tin và đăng ký. Tô sẽ check và thêm bạn vào chương trình.

Xem hướng dẫn cho: Exness | TCBS | Lên đầu trang

Đối với Exness

Chưa có tài khoản

Nếu bạn chưa có tài khoản, vui lòng mở mới tại đây.

Đã có tài khoản

Live Chat hoặc gửi Email về địa chỉ: support@exness.com

Tiêu đề:

Chuyển tài khoản về dưới IB 10730000

Nội dung: 

Dear Support

Vui lòng chuyển tài khoản của Tôi về dưới IB số 10730000

Chân thành cảm ơn.

Xem hướng dẫn cho: XM Broker | XTB Broker | Lên đầu trang

Đối với TCBS

Chưa có tài khoản

Nếu bạn chưa có tài khoản, vui lòng mở mới tại đây.

Đã có tài khoản

Truy cập ứng dụng TCINVEST, vào trang tài khoản -> Chi tiết -> Gửi yêu cầu -> Nhập vào mã 105C749247

Xem video hướng dẫn chi tiết tại đây.

Lên đầu trang