Skrill là gì?

Skrill là gì? Tiền nạp vào ví Skrill được đảm bảo bằng gì?

Skrill là gì? Tiền trong Skrill được đảm bảo bằng gì? Lịch sử hình thành và phát triển Skrill. Các tính năng chính của ví Skrill.