Diễn đàn BABY FOREX thảo luận chiến lược FOREX HÀNG NGÀY

Bloomberg

Bloomberg L.P. là một công ty tài chính, phần mềm, dữ liệu và truyền thông tư nhân có trụ sở tại Midtown Manhattan, thành phố New York. Nó được thành lập bởi Michael Bloomberg vào năm 1981, với sự giúp đỡ của Thomas Secunda, Duncan MacMillan, Charles Zegar và khoản đầu tư sở hữu 30% của Merrill Lynch.

Bloomberg
Bloomberg

Trụ sở: Thành phố New York, Tiểu bang New York, Hoa Kỳ

  • Giám đốc điều hành: Michael Bloomberg (31 thg 12, 2014–)
  • Doanh thu: 15 tỷ USD (2018)
  • Thành lập: 1 tháng 10, 1981, Thành phố New York, Tiểu bang New York, Hoa Kỳ
  • Tổ chức mẹ: Bloomberg Inc.
  • Nhà sáng lập: Michael Bloomberg, Thomas Secunda, Charles Zegar, Matthew Winkler, Duncan MacMillan
  • Website: https://www.bloomberg.com
Bloomberg
5 (100%) 6 vote[s]

ĐỪNG LỠ
Hedge

TRADE BO NHỚ TẢI EBOOK LƯỚT SÓNG NHỊ PHÂN VỀ LUYỆN KỸ TRƯỚC NHÉ