Margin Requirement

Margin Requirement – Yêu cầu ký quỹ là Khoản tiền tối thiểu khách hàng phải đặt dưới dạng tiền mặt hoặc các chứng khoán đủ tư cách trong một tài khoản ký quỹ. Margin Requirement có thể được coi như một khoản tiền đặt cọc để duy trì các vị trí mở. Đây không phải là khoản phí hoặc chi phí giao dịch, nó chỉ đơn giản là một phần của tài khoản của nhà đầu tư được để riêng và được phân bổ như một khoản ký quỹ. Số tiền ký quỹ mà nhà đầu tư phải bỏ ra cho mỗi cặp tiền tệ là khác nhau tùy thuộc vào mức đòn bẩy của tài khoản như đã nêu ở trên.

Công thức tính Margin Requirement trên thị trường Forex:

Required Margin = (Trade Size / Leverage) * Account Currency Exchange Rate

Forex Account

Forex Account

Trong thị trường chứng khoán, Margin Requirement là một phần trong giá chứng khoán người mua phải trả bằng tiền mặt. Phần còn lại sẽ được trả bởi người môi giới, mà trên thực tế, là khoản người môi giới cho khách hàng vay. Yêu cầu ký quỹ càng nhỏ, nguy cơ đầu cơ càng cao.

Yêu cầu ký quỹ thấp được cho là nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự sụp đổ thị trường chứng khoán Mỹ năm 1929. Năm 1934, Securities Exchange Act cho phép FED (Federal Reserve) sửa đổi các yêu cầu ký quỹ và đạo luật T của FED ra đời. Lượng tiền tối thiểu được đặt lại nhiều lần, nhưng lần gần đây nhất, đạo luật T yêu cầu một khoản tối thiểu là $2000 hoặc 50% giá mua của những chứng khoán đủ tư cách được mua ký quỹ hoặc 50% của quá trình bán khống.

Còn được gọi là Initial Margin.

Cơ hội giao dịch và Bài  học mới nhất

  • Cơ hội giao dịch miễn phí
  • Bài học Gold – Forex miễn phí
  • Kinh nghiệm giao dịch được chia sẻ miễn phí

GÓI ĐỌC BÀI 1 THÁNG | FILE EXCEL QUẢN LÝ VỐN

0 comments… add one