XM Broker Promo tháng 02-2024

Fibonacci Trading – Cách giao vẽ Fibonacci Retracement tìm điểm kết thúc điều chỉnh của xu hướng để thực hiện giao dịch sau đó dùng Fibonacci Extension để tìm mục tiêu mở rộng xu hướng. Cách thiết lập hiển thị GIÁ cho các Mức Fibonacci 38.2%, 50.0% và 61.8%

Fibonacci Trading - Cách giao vẽ Fibonacci Retracement tìm điểm kết thúc điều chỉnh của xu hướng để thực hiện giao dịch sau đó dùng Fibonacci Extension để tìm mục tiêu mở rộng xu hướng. Cách thiết lập hiển thị GIÁ cho các Mức Fibonacci 38.2%, 50.0% và 61.8%

Fibonacci trong giao dịch Forex

Xem trước

Độ dài: 10 phútTác giả: Tô TriềuĐộ khó Dễ

Dãy số Fibonacci  và mối liên hệ với Tỷ lệ vàng được ứng dụng rất nhiều trong thị trường Forex. Trong bài viết này, Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Fibonacci, Fibonacci Retracement và Fibonacci Extension.

Khi Fibonacci Retracements thất bại

Xem trước

Độ dài: 10 phútTác giả: Tô TriềuĐộ khó Chuẩn

Khi Fibonacci Retracements thất bại, các vùng Hỗ trợ và Kháng cự được tạo bởi các Mức Fibonacci Retracement như 38.2%, 50.0%, 61.8% hoàn toàn bị phá vỡ.

Scroll to Top