Home » Cổ phiếu của Tô

Cổ phiếu của Tô

Danh sách cổ phiếu của Tô là các mã cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn trong rổ cổ phiếu mà Tô đang nắm giữ. Danh mục này được chia sẻ với mục đích hỗ trợ các bạn mới đầu tư chứng khoán hiểu về cách cơ cấu danh mục cơ bản.

Nội dung chỉ dành cho thành viên Website

Đăng ký thành viên miễn phí hoặc đăng nhập để đọc toàn bộ nội dung

Cổ phiếu đầu cơ và đầu tư

Danh sách này được chia làm 2 mục chính:

Cổ phiếu đầu tư (Buy and Hold): Mua và chỉ nâng tỷ trọng, không bán. Dòng cổ phiếu này Tô kỳ vọng trong dài hạn, nguồn lợi nhuận đến từ Cổ tức và chênh lệch giá cổ phiếu.

Cổ phiếu đầu cơ: Cổ phiếu mua và liên tục thay đổi cơ cấu. Dòng cổ phiếu này Tô kỳ vọng trong ngắn và trung hạn, có thể giữ trong dài hạn nếu không có lý do để bán. Lợi nhuận kỳ vọng từ cổ phiếu đầu cơ chỉ đến từ chênh lệch giá.

Phương pháp tiếp cận thị trường

Cổ phiếu đầu tư: Được phân tích và mua vào dựa trên phân tích báo cáo tài chính ổn định. Dòng cổ phiếu đầu tư đảm bảo 3 yếu tố quan trọng:

  1. Làm ăn có lợi nhuận
  2. Chia cổ tức đều đặn
  3. Biến động kỹ thuật ổn định (tăng trưởng giá ổn định)

Cổ phiếu đầu cơ: Được phân tích và mua vào dựa trên 80% là phân tích kỹ thuật, 20% là phân tích cơ bản với các đặc điểm sau

  1. Xuất hiện các Mô hình giá lớn báo hiệu khả năng bứt phá như Mô hình Vai – Đầu – Vai ngược, Mô hình hai đáy, Mô hình Bullish Falling Wedge
  2. Hệ số nợ/tài sản và vốn chủ thấp
  3. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành ít
  4. Thanh khoản cao

Lưu ý: Danh mục này chỉ được sử dụng với mục đích tham khảo, không khuyến nghị giao dịch.

Tô sử dụng các công cụ sau để phân tích và đưa ra quyết định tham gia thị trường.

Scroll to Top