#tài_chính_cá_nhân #2 – Duy trì ngân sách cân bằng

#tài_chính_cá_nhân #2 – Duy trì ngân sách cân bằngTài chính cá nhân #2 Duy trì ngân sách cân bằng.

Thói quen này là yếu tố chủ chốt với bất kỳ ai muốn bắt đầu TÍCH SẢN và Đầu tư tài chính, khoẻ mạnh để xây dựng chiến lược #tự_do_tài_chính.

Các cá nhân thiết lập ngân sách hộ gia đình nhằm cố gắng hiểu dòng tiền của họ – họ kiếm được bao nhiêu và chi tiêu bao nhiêu. Ngân sách là một công cụ có thể giúp các cá nhân lập kế hoạch mua hàng mong muốn và thiết lập khoản tiết kiệm để đạt được các mục tiêu tài chính. Ngân sách thường rất cần thiết cho những người muốn kiểm soát chi tiêu.

Cách tiếp cận nguyên tắc Live Below Your Means – Sống dưới mức thu nhập để phát triển một kế hoạch tài chính khả thi là có một ngân sách hộ gia đình hợp lý – một ngân sách cung cấp cho các khoản chi tiêu cần thiết, những thú vui tùy ý, tiết kiệm cho các mục tiêu lớn và tiết kiệm cho kế hoạch nghỉ hưu dài hạn.

Những điểm cần thực thi duy trì ngân sách cân bằng

1. Tạo danh sách chi tiêu thiết yếu, Ghi lại tất cả các khoản chi tiêu của bạn; cố định và linh hoạt
2. Ghi lại hoặc ước tính thu nhập từ các nguồn khác nhau
3. So sánh thu nhập của bạn với chi tiêu của bạn
4. Đánh giá các khoản chi tiêu của bạn và tìm giải pháp tối ưu
5. Tăng thu nhập của bạn nếu có thể
6. Đặt mục tiêu tiết kiệm và tuân thủ chúng: Tiết kiệm và đầu tư theo tỷ lệ phần trăm của mỗi khoản lương, chứ không phải phần còn lại sau khi chi tiêu. Bắt đầu tiết kiệm sớm .
7. Tránh tín dụng và các khoản vay.

#finance #personalfinance #tài_chính_cá_nhân #learnontiktok #investing #investingforbeginners #xuhuong #livebelowyourmeans #tài_chính #đầu_tư_tài_chính #tu_do_tai_chinh #daututaichinh #capcut #totrieu

Tham gia gói thành viên để nhận được nhiều lợi ích hơn:

Subscribe kênh Youtube của Tô:

source

Nội dung bài viết

Kết quả giao dịch tháng này

  • LOSS -188.40 $

    Tổng thua lỗ các giao dịch tháng này

  • GAIN 214.13 $

    Tổng lợi nhuận các giao dịch tháng này

  • PROFIT 25.73 $

    Kết quả Lợi nhuận + Thua lỗ tháng này

Nhận phân tích qua email

1325 nhà đầu tư đã đăng ký nhận email mỗi tuần!