XM Broker Promo tháng 10-2023
Home » Investing

Investing

Hướng dẫn đầu tư tài chính cá nhân và lựa chọn kênh Investing hiệu quả cho người mới

#tài_chính_cá_nhân #2 - Duy trì ngân sách cân bằng

#tài_chính_cá_nhân #2 – Duy trì ngân sách cân bằng

#tài_chính_cá_nhân #2 – Duy trì ngân sách cân bằng Tài chính cá nhân #2 Duy trì ngân sách cân bằng. Thói quen này là yếu tố chủ chốt với bất kỳ ai muốn bắt đầu TÍCH SẢN và Đầu tư tài chính, khoẻ mạnh để xây dựng chiến lược #tự_do_tài_chính. Các cá nhân thiết lập …

#tài_chính_cá_nhân #2 – Duy trì ngân sách cân bằng Read More »

Tài chính cá nhân #1: Triết lý TÍCH SẢN - Đầu tư

Tài chính cá nhân #1: Triết lý TÍCH SẢN – Đầu tư

“Live below your means” là một nguyên tắc tài chính cá nhân, có nghĩa là sống dưới mức thu nhập của bạn. Nguyên tắc này khuyến khích mọi người chỉ chi tiêu và tiêu dùng một phần nhỏ hơn so với số tiền thu nhập hàng tháng của họ. Khi sống dưới mức thu nhập, bạn có thể tiết kiệm tiền và đầu tư để đảm bảo tương lai tài chính ổn định hơn.

Scroll to Top