Top 10 Mô hình Price Action tuần 03-2022 cần chú ý (17-23/01/2022)

Top 10 Mô hình Price Action là chuyên mục Tôi thành lập với mục đích muốn chia sẻ các Mô hình quan trọng cần lưu tâm khi giao dịch cho một tuần mới với cả ba thị trường: Forex, Chứng khoán, Crypto.

Các Mô hình được phát hiện sẽ nằm toàn bộ trong Khoá học Price Action miễn phí mà sau khi xem xong mô hình, bạn có thể học cách giao dịch với mô hình đó ngay lập tức.

Việc này sẽ giúp bạn học các Mô hình Price Action nhanh hơn rất nhiều và cơ hội thực hành cũng sẽ vượt trội hơn.

Dưới đây là Top 10 Mô hình Price Action tuần 03-2022 cần chú ý (17-23/01/2022)

Thị trường Forex

GBPUSD

Top 10 Price Action Forex tuần 03-2022: GBPUSD
Top 10 Price Action Forex tuần 03-2022: GBPUSD
 • Cặp tiền: GBPUSD
 • Timeframe: 4 giờ
 • Mô hình xuất hiện: Tiềm năng sẽ có cờ tăng sau đợt tăng giá mạnh (Big Movement) trước đó.
 • Vùng giá quan trọng: 1.3500 – Fibo 38.2% là tiêu chuẩn của cờ tăng đồng thời có khả năng cũng sẽ là vùng giá mà EMA200 vươn tới. Ở vùng giá này, có khả năng RSI sẽ Oversold trên H4 nên sẽ là vùng Buy the Dip phù hợp
 • Mục tiêu nếu đúng: Fibo 127.2% theo tiêu chuẩn cờ tăng ở 1.39000
 • Thời gian tương đối tới mục tiêu: GBPUSD sẽ sụt giảm về Fibo 39.2% vào khoảng 25-28/01/2022 sau đó tăng trở lại tới 1.3900 vào khoảng 18-25/02/2022

NZDCAD

Top 10 Price Action Forex tuần 03-2022: NZDCAD
Top 10 Price Action Forex tuần 03-2022: NZDCAD
 • Cặp tiền: NZDCAD
 • Timeframe: 1 tuần
 • Mô hình xuất hiện: Vai – Đầu – Vai thuận trong xu hướng giảm. Tỷ giá đã Breakout đường necline và có tiềm năng Re-test. RSI chưa Oversold khi Breakout.
 • Vùng giá quan trọng: Kháng cự tại 0.8769 là thời điểm NZDCAD quay trở về kiểm tra necline đồng thời tiếp cận đường xu hướng giảm lần thứ 2 kể từ Head của mô hình.
 • Mục tiêu nếu đúng: 0.8200 và vùng tròn số quan trọng 0.8000, hết biên độ mô hình.
 • Thời gian tương đối tới mục tiêu: NZDCAD có thể chạm kháng cự vào khoảng tháng 04/2022 sau đó giảm về mục tiêu 0.8200 – 0.8000 vào tháng 10/2023

GBPAUD

GBPAUD tuần 03 năm 2022 với Cup and Handle
GBPAUD tuần 03 năm 2022 với Cup and Handle
 • Cặp tiền: GBPAUD
 • Timeframe: 1 ngày
 • Mô hình xuất hiện: Breakout Vai – Đầu – Vai ngược
 • Chi tiết chiến lược mời bạn xem tại đây.

Thị trường Crypto

EOSUSDT

Top 10 Price Action Crypto tuần 03-2022: EOSUSDT
Top 10 Price Action Crypto tuần 03-2022: EOSUSDT
 • Cặp tiền: EOSUSDT
 • Timeframe: 1 ngày
 • Mô hình xuất hiện: Kênh giá giảm, EOS đang có dấu hiệu quay trở về kiểm tra kháng cự kênh giá giảm đồng thời là Down trendline
 • Vùng giá quan trọng: 3.75 – 4.00 là kháng cự kênh giá giảm đồng thời EMA200 có thể sẽ giảm về vùng giá này và hợp lưu với kháng cự.
 • Mục tiêu nếu đúng: Giảm về 3.00, 2.00 và 1.00
 • Thời gian tương đối tới mục tiêu: Tăng chạm kháng cự 3.75 – 4.00 vào khoảng 12/02/2022 sau đó giảm về các mục tiêu vào khoảng 18-30/04/2022

DOGEUSD

Top 10 Price Action Crypto tuần 03-2022: DOGEUSD
Top 10 Price Action Crypto tuần 03-2022: DOGEUSD
 • Cặp tiền: DOGEUSD
 • Timeframe: 4 giờ
 • Mô hình xuất hiện: Tiếp cận fibo 61.8% đồng thời là hỗ trợ quan trọng của Doge
 • Vùng giá quan trọng: 0.1660 là hỗ trợ tạo bởi fibo 61.8% cùng hỗ trợ sau khi được chống lưng bởi thánh Elon Musk thay vì Elon Q
 • Mục tiêu nếu đúng: 0.2350
 • Thời gian tương đối tới mục tiêu: Giảm về hỗ trợ vào khoảng 19-20/02/2022 sau đó tăng về mục tiêu vào khoảng 26-30/01/2022

solUSD

Top 10 Price Action Crypto tuần 03-2022: SOLUSD
Top 10 Price Action Crypto tuần 03-2022: SOLUSD
 • Cặp tiền: SOLUSD
 • Timeframe: 4 giờ
 • Mô hình xuất hiện: Kênh giá giảm, tỷ giá đang phục hồi về kháng cự kênh giá đồng thời là Hỗ trợ ngang, EMA200.
 • Vùng giá quan trọng: Kháng cự tại $175 – $180
 • Mục tiêu nếu đúng: $120 – $110
 • Thời gian tương đối tới mục tiêu: Tiếp cận kháng cự vào khoang 28/01/2022 sau đó giảm về mục tiêu vào khoảng 16/02/2022

Thị trường Chứng khoán

Cổ phiếu HSG

Top 10 Price Action chứng khoán tuần 03-2022: Cổ phiếu HSG
Top 10 Price Action chứng khoán tuần 03-2022: Cổ phiếu HSG
 • Cổ phiếu: HSG
 • Timeframe: 1 ngày
 • Mô hình xuất hiện: Vai – Đầu – Vai thuận cùng EMA50 cắt xuống EMA100 báo hiệu khả năng vào Downtrend hỗ trợ để VĐV giảm hết biên độ mô hình.
 • Vùng giá quan trọng: 35.000đ – 37.000đ giờ đây trở thành kháng cự, 33.500đ là hỗ trợ được tạo bởi neckline của mô hình.
 • Mục tiêu nếu đúng: Nếu neckline bị phá vỡ, Cổ phiếu HSG hoàn toàn có khả năng sụt giảm về 30.000đ và 25.000đ/cp
 • Thời gian tương đối tới mục tiêu: 15/05/2022

Cổ phiếu DIG

Top 10 Price Action chứng khoán tuần 03-2022: Cổ phiếu DIG
Top 10 Price Action chứng khoán tuần 03-2022: Cổ phiếu DIG
 • Cổ phiếu: DIG
 • Timeframe: 1 tuần
 • Mô hình xuất hiện: Bearish Engulfing – Nhấn chìm suy giảm
 • Vùng giá quan trọng: Kháng cự tại 100.000đ/cp là vùng giá đóng cửa của nến nhấn chìm suy giảm và 110.000đ/cp là vùng giá 50% của nến nhấn chìm
 • Mục tiêu nếu đúng: Nến nhấn chìm trong xu hướng tăng báo hiệu điều chỉnh và xác suất rất cao. Tỷ lệ R:R là 1:1 và 1:2 như vậy, DIG hoàn toàn có thể sụt giảm về R:R = 1:1 tại 75.000đ/cp và R:R = 1:2 tại 50.000đ/cp
 • Thời gian tương đối tới mục tiêu: 15/03/2022, DIG sẽ giảm về tới 75.000đ/cp và cuối tháng 07/2022 cổ phiếu DIG sẽ giảm về 50.000đ/cp

Cổ phiếu VJC

Top 10 Price Action chứng khoán tuần 03-2022: Cổ phiếu VJC
Top 10 Price Action chứng khoán tuần 03-2022: Cổ phiếu VJC
 • Cổ phiếu: VJC
 • Timeframe: 1 tuần
 • Mô hình xuất hiện: Tam giác tích cân tích luỹ 2 năm và có khả năng sẽ còn tiếp tục tích luỹ trong trung và dài hạn.
 • Vùng giá quan trọng: Hiện tại vùng giá tâm lý 100.000đ sẽ là hỗ trợ quan trọng trong khi 110.000đ/cp sẽ là điểm xác nhận breakout hỗ trợ tam giác để giảm giá. 130.000đ/cp là điểm xác định Breakout kháng cự tam giác để tăng giá
 • Mục tiêu nếu đúng: 50% – 50% breakout theo hai hướng. Nếu Breakout lên, mục tiêu sẽ là 160.000đ/cp. Nếu Breakout xuống, mục tiêu sẽ là 70.000đ/cp
 • Thời gian tương đối tới mục tiêu: Chưa rõ, nhưng thời điểm breakout tam giác tiềm năng sẽ là vào Quý III năm 2022.

Cổ phiếu VGC

Top 10 Price Action chứng khoán tuần 03-2022: Cổ phiếu VGC
Top 10 Price Action chứng khoán tuần 03-2022: Cổ phiếu VGC
 • Cổ phiếu: VGC
 • Timeframe: 1 ngày
 • Mô hình xuất hiện: Vai – Đầu – Vai thuận đã có clear Breakout neckline.
 • Vùng giá quan trọng: 52.000đ/cp là kháng cự được tạo bởi neckline nếu VGC có thể quay về kiểm tra lại nẹcline.
 • Mục tiêu nếu đúng: 36.000đ/cp, là biên đội tối đa của Mô hình Vai – Đầu – Vai
 • Thời gian tương đối tới mục tiêu: Cuối quý 2 năm 2022.

Tổng kết

Như vậy, sau hơn 4 năm tìm hiểu về Price Action, cộng đồng giờ đây sẽ có một hình thức mới với độ khó sẽ tăng lên 1 chút đó là học cách để lựa chọn và đánh giá xác suất của các mô hình để tham gia thị trường.

Chuyên mục Top 10 Price Action hy vọng sẽ cung cấp các mô hình tốt để các nhà đầu tư có thể thực hành kiến thức về Price Action và gia tăng tốc độ nhận biết mô hình.

Với các tín hiệu phía trên, chúng ta sẽ phải cực kỳ chú trọng vào thị trường chứng khoán Việt Nam vì các mã cổ phiếu đều cho dấu hiệu điều chỉnh trong ngắn và trung hạn.

Chúc các bạn giao dịch thành công!

Nội dung bài viết

Kết quả giao dịch tháng này

 • LOSS -188.40 $

  Tổng thua lỗ các giao dịch tháng này

 • GAIN 214.13 $

  Tổng lợi nhuận các giao dịch tháng này

 • PROFIT 25.73 $

  Kết quả Lợi nhuận + Thua lỗ tháng này

Nhận phân tích qua email

1325 nhà đầu tư đã đăng ký nhận email mỗi tuần!