XM Broker Promo tháng 10-2023
Home » Bond

Bond

Giá Vàng - Xu hướng Forex (12/12/2019): Ngày bầu cử

Giá Vàng – Xu hướng Forex (12/12/2019): Ngày bầu cử

Giá Vàng – Xu hướng Forex (12/12/2019): Thời gian tổng tuyển cử tại Anh đã điểm. FED, ECB, SNB bắt tay nhau giữ nguyên lãi suất. Giá Vàng bật tăng mạnh vì rủi ro bắt đầu tăng. GBP/USD trên đường tiến về 1.3300. EUR/USD sẽ tiếp cận 1.1200?

Trái phiếu chính phủ - Government Bonds

Trái phiếu (Bond) là gì?

Trái phiếu về bản chất là một khoản vay có kỳ hạn, trong đó người mua trái phiếu (trái chủ – bondholder) cho bên phát hành trái phiếu (bond issuer) vay. Ba nhóm trái phiếu chính: Corporate bond, Treasury bond, Government bond.

Scroll to Top