Nến Marubozu và mô hình nến tiếp diễn xu hướng

Nến Marubozu: 3 dấu hiệu nhận dạng và 6 ứng dụng trong giao dịch Forex, Chứng khoán

Mô hình nến Marubozu (nến không bấc) với ba dấu hiệu nhận dạng đặc trưng, sáu hình thái trên biểu đồ kỹ thuật và sáu ứng dụng trong giao dịch chứng khoán, ngoại hối.