XM Broker 2023 Promo tặng vàng khi giao dịch

Chart Art

Chart Art: EUR/GBP range trading?

Chart Art: EUR/GBP Range Trading?

Chart Art: EUR/GBP range trading liệu có tiếp diễn khi RSI và Stochastic liên tục báo tín hiệu phân kỳ. Range khoảng 800 pips này đã kéo dài từ 2016 cho tới hiện tại.

Scroll to Top