XM Broker Promo tháng 10-2023
Home » FOREX BABY PA SYSTEM

FOREX BABY PA SYSTEM

Forex BABY PA SYSTEM SIGNAL là hệ thống tín hiệu Forex giao dịch với các Mô hình nến Nhật do Tô Triều phát triển và chia sẻ với Cộng đồng Forex Việt Nam.

Forex Baby Pa System: USD/CAD Bearish Engulfing

[FOREX BABY PA SYSTEM] USD/CAD ngày 28/11/2018

Giao dịch theo Bearish Engulfing với USD/CAD ngày 28-11-2018 theo tín hiệu từ FOREX BABY PASYSTEM. Xu hướng chính: USD/CAD là Up Channel – Biến động trong Kênh giá tăng. Tỷ giá đang có xu hướng tiếp cận Vùng Kháng cự của kênh giá. Price Action: Tại Timeframe M15 USD/CAD xuất hiện tín hiệu Bearish Engulfing.

Scroll to Top