XM Broker Promo tháng 10-2023
Home » Mô hình nến Nhật

Mô hình nến Nhật

Cổ phiếu BID tuần 35-2022 có Hammer và Bullish Engulfing

Top 10 Price Action tuần 35-2022 (29/08 – 04/09)

Top 10 Price Action tuần 35-2022: Thị trường Forex chú ý NZDCHF với cờ giảm. Thị trường Crypto chú ý Litecoin với Vai – Đầu – Vai thuận. Thị trường chứng khoán chú ý BID, VIB và cổ phiếu ngân hàng nửa cuối năm 2022.

Cổ phiếu DXG liệu có sóng đầu cơ vào năm 2023!?

Top 10 Price Action tuần 34-2022 (22 – 28/08)

Mô hình Price Action tuần 34-2022: Thị trường Forex chú ý AUDJPY với Vai – Đầu – Vai, Thị trường Crypto chú ý Bitcoin với cờ giảm. Thị trường Chứng khoán lưu ý DXG với nêm tăng mở rộng.

Top 10 Price Action Forex tuần 30-2022: NZDCAD Breakout trendline

Top 10 Price Action tuần 30-2022 (25 – 31/07)

Top 10 Mô hình Price Action là chuyên mục Tôi thành lập với mục đích muốn chia sẻ các Mô hình quan trọng cần lưu tâm khi giao dịch cho một tuần mới với cả ba thị trường: Forex, Chứng khoán, Crypto. Các Mô hình được phát hiện sẽ nằm toàn bộ trong Khoá học …

Top 10 Price Action tuần 30-2022 (25 – 31/07) Read More »

AUDJPY tuần 28-2022 có Diamond

Top 10 Price Action tuần 28-2022 (11 – 17/07)

Top 10 Price Action tuần 28-2022: Forex lưu ý AUDJPY và NZDCHF. Crypto đề phòng cú rebounce của Bitcoin và Dogecoin. Chứng khoán cơ sở đang tạo Cờ giảm trên toàn thị trường, chú ý tới cổ phiếu HAG.

Scroll to Top