Coronavirus kết thúc chu kỳ mở rộng kinh tế kỷ lục của Hoa Kỳ

Tin chính thức: Giai đoạn suy thoái kinh tế Hoa Kỳ đã bắt đầu từ Tháng 02- 2020

Chu kỳ mở rộng kinh tế kéo dài kỷ lục của Hoa Kỳ đã kết thúc vào tháng 02-2020 mở ra một chu kỳ suy thoái kinh tế Hoa Kỳ có thể là ngắn nhất trong lịch sử.