XM Broker Promo tháng 12-2023
Home » Tài chính

Tài chính

Năm bước xây dựng kế hoạch tài chính và 11 cách để đạt được kế hoạch tài chính đã đề ra

Năm bước xây dựng kế hoạch tài chính và 11 cách để đạt được kế hoạch tài chính đã đề ra

Xây dựng kế hoạch tài chính là tiền để cho một cuộc sống mà tiền sẽ phục vụ bạn, thay vì bạn làm nô lệ cho đồng tiền. Nghe thì có vẻ rất khó khăn với thuật ngữ: Xây dựng mục tiêu tài chính. Với người chuyên thì họ làm như thế nào và với …

Năm bước xây dựng kế hoạch tài chính và 11 cách để đạt được kế hoạch tài chính đã đề ra Read More »

7 kênh đầu tư tài chính hiệu quả an toàn cao

7 kênh đầu tư tài chính hiệu quả (tiến tới tự do tài chính)

Ví dụ:  Bạn gửi 100.000.000 kỳ hạn 1 tháng, lãi suất sẽ là 4.0% một năm. Ngân hàng quy định 1 tháng sẽ phải đủ 30 ngày. Tới ngày 31, bạn sẽ nhận đủ cả gốc lẫn lãi được tính như sau: FV = PV + (i x PV) Lãi suất 1 tháng = 4.0%/12 …

7 kênh đầu tư tài chính hiệu quả (tiến tới tự do tài chính) Read More »

Scroll to Top