Nhận biết Phân kỳ ẩn tăng giá đúng chuẩn

Nhận dạng PHÂN KỲ ẨN đúng chuẩn và thực hiện giao dịch với xác suất tốt nhất

Nhận dạng PHÂN KỲ ẨN đúng chuẩn và thực hiện giao dịch khi xuất hiện tín hiệu phân kỳ ẩn với xác suất tốt nhất. Các thời điểm Hidden Divergence xuất hiện với rủi ro thấp nhất, lợi nhuận nhiều nhất.