XM Broker Promo tháng 10-2023
Home » Thực chiến chứng khoán

Thực chiến chứng khoán

Chỉ số Fear and Greed tháng 06-2022

Sợ hãi và Tham lam: Chuẩn bị thoát hàng chưa?

Sau đợt phục hồi ấn tượng, Stock Price Strength đang ở ngưỡng Extreme Greed – Tham lam cực độ. Thị trường sẽ chờ báo cáo lạm phát của Hoa Kỳ thứ 6 tuần này và Quyết định tăng lãi suất của FED vào 16/06/2022. Nhưng hãy chuẩn bị cho những sự kiện này trước.

Scroll to Top