MỞ TÀI KHOẢN THỰC HÀNH PRICE ACTION
Trader chuyên nghiệp và Home Trader khác nhau thế nào nhỉ? Chúng ta nên tự coi mình là một Trader chuyên nghiệp hay là một Home Trader? Những khác biệt được chỉ ra dưới dây có thể là những chìa khóa gợi mở để cả Tô và bạn cùng đánh giá lại quá trình giao dịch và cách theo đuổi ước mơ Forex.
Mở tài khoản Forex
Mở tài khoản Forex