MỞ TÀI KHOẢN THỰC HÀNH PRICE ACTION
Dữ liệu Nonfarm Payrolls tháng 11/2019 từ các tổ chức Kinh tế - Tài chính hàng đầu cho thấy dữ liệu biến động từ 25.000 đến 140.000. Tất cả các nhà dự báo dự kiến ​​sẽ giảm biên chế sản xuất, ước tính đã giảm 55.000, nhiều nhất trong một thập kỷ, trong bối cảnh hơn 46.000 công nhân của General Motors Co. đình công trong suốt sáu tuần.
Mở tài khoản Forex
Mở tài khoản Forex