Ngân hàng trung ương - Central Bank

Ngân hàng trung ương – Central Bank và Các tác động đến chính sách kinh tế – tài chính toàn cầu

Ngân hàng trung ương – Central Bank và tác động đến chính sách kinh tế – tài chính toàn cầu. Tổ chức đứng sau toàn bộ các Central Banks trên toàn thế giới – BIS