Mô hình Ponzi - Kế hoạch lừa đảo vĩ đại kiếm tỷ USD của Đa cấp tiền ảo và Bất Động Sản

Mô hình Ponzi – Kế hoạch lừa đảo vĩ đại kiếm tỷ USD của Đa cấp tiền ảo và Bất Động Sản (Phần 1)

Mô hình Ponzi là hình thức lừa đảo tín dụng huy động vốn của người đến sau trả lãi người đến trước trong Đa cấp tiền ảo và Bất Động Sản.