XM Broker Promo tháng 10-2023
Home » Tự học chứng khoán

Tự học chứng khoán

Chứng khoán Việt Nam tuần 20-2022: Chuẩn bị giải ngân đón đợt phục hồi!?

Chứng khoán Việt Nam tuần 20-2022: Chuẩn bị giải ngân đón đợt phục hồi!?

Phiên giao dịch cuối cùng của US Stocks tuần 19-2022, Tôi có chia sẻ và lưu ý với các bạn về cái Mô hình Dragonfly Doji xuất hiện và có nhắc các bạn đề phòng phiên phục hồi của US Stocks. Quả thực, thị trường đã phục hồi và khởi sắc nhẹ. Ngay khi thấy …

Chứng khoán Việt Nam tuần 20-2022: Chuẩn bị giải ngân đón đợt phục hồi!? Read More »

Scroll to Top