Tutorials

Bảo mật file pdf: Chống copy – chống chỉnh sửa và in ấn

Bảo mật file pdf để file pdf không thể copy, không thể chỉnh sửa, không thể thay đổi nội dung và không thể in ấn. Cấp phép chỉnh sửa file PDF.

Hướng dẫn tạo ebook pdf chuẩn đẹp bằng Calibre

Tạo ebook pdf chuẩn đẹp, không lệch dòng, không lỗi font, nhanh, gọn, chuyên nghiệp với phần mềm quản lý và tạo ebook miễn phí Calibre

9 công cụ hỗ trợ blogger tuyệt vời nhất

9 công cụ hỗ trợ Blogger dưới đây sẽ biến bạn thành một Blogger chuyên nghiệp. Các công cụ này sẽ hỗ trợ bạn quản lý blog, viết bài chuẩn seo.