Margin Trading

Margin Trading – Giao dịch ký quỹ trong Forex, CFDs, Stock (Chứng khoán Hoa Kỳ, Anh, Châu Âu, Hong Kong) và hàng hoá phái sinh từ A-Z.

Margin Trading là một hình thức giao dịch ký quỹ trong đầu tư tài chính. Margin Trading sẽ hỗ trợ các nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể tham gia vào thị trường tài chính chỉ với số tiền rất nhỏ.

Hiện tại, chỉ với tối thiểu $5, nhà đầu tư đã hoàn toàn có thể tham gia giao dịch ký quỹ với khối lượng giao dịch nhỏ nhất là 0.01 Lot, đòn bẩy 200:1.

Chuyên đề Margin Trading là chuyên đề thứ 6 trong Khoá học Forex Miễn Phí, chuyên đề này cung cấp cho bạn kiến thức nền tảng chuyên sâu về giao dịch ký quỹ có thể áp dụng được với giao dịch Forex, CFDs (Chứng khoán quốc tế và hàng hoá phái sinh), Gold – XAUUSD, Dầu WTI và thậm chí được áp dụng trong Chứng khoán cơ sở Việt Nam.

Các khái niệm được đề cập trong chuyên đề Margin Trading và được làm  rõ:

 1. Account
 2. Deposit
 3. Balance
 4. Floating  P/L
 5. Required Margin
 6. Margin Requirement
 7. Used Margin
 8. Equity
 9. Free Margin
 10. Margin Level
 11. Margin Call Level
 12. Margin Call
 13. Stop Out
Scroll to Top