Windows

Phát Wifi Windows 10 không cần phần mềm

Phát wifi windows 10 không cần phần mềm bằng dòng lệnh trên Windows PowerShell hoặc Command Prompt hoàn toàn miễn phí cho mọi Laptop

Khắc phục lỗi: The hosted network couldn’t be started

Khắc phục lỗi: The hosted network couldn’t be started trên Windows 10 để phát Wifi không cần phần mềm

Gỡ toàn bộ ứng dụng đi kèm Windows 10

Gỡ toàn bộ ứng dụng đi kèm Windows 10 như Weather, Xbox, Groove Music, OneNote, Maps, Calendar and Mail

How to Disable Bing in the Windows 10 Start Menu

How to Disable Bing in the Windows 10 Start Menu: Click to search icon on in the Taskbar, choose settings icon and see an option for “Search online and include web results”, flip that switch to off

Tạo bộ cài đặt Windows 10 từ USB

Hướng dẫn tạo bộ cài đặt Windows 10 từ USB bằng Windows USB/DVD Download Tool

Lập bản đồ tư duy với XMIND miễn phí

Hướng dẫn lập Bản đồ tư duy – Sơ đồ tư duy, Mindmap miễn phí trên máy tính với XMind, hỗ trợ Windows, Linux, Mac OS và bản Portable