Forex cơ bản

Học làm chủ tài khoản forex

69+ bài học kiến thức nền tảng Forex giúp người mới tiếp cận kiến thức cơ bản như: Hàng hoá Forex là gì, thanh khoản thị trường, khái niệm về Pip, Lot… Chọn Broker Forex và cài đặt nền tảng giao dịch MT4, MT5.

Phân tích Kỹ thuật Forex

Cung cấp kiến thức chuyên sâu về Hỗ trợ, kháng cự; các loại chỉ báo như EMA, Bollinger Bands, MACD, RSI… Xác định các hình thức phân kỳ và Điều kiện thị trường. Hiểu, nhận dạng các loại xu hướng khi giao dịch Forex.

Thực chiến Price Action

Các bài học nhận dạng, thực chiến toàn bộ các Mô hình Price Action. Khoá học chia sẻ 10 mô hình nến đảo chiều mạnh nhất cùng với 05 mô hình giá báo hiệu tiềm năng tiếp diễn xu hướng tỷ giá Forex.

Phân tích cơ bản Forex

Đọc vị tin tức Forex cơ bản trên bản tin kinh tế, hiểu các tác động của tin tức tới biến động thị trường. Cách quy luật cung – cầu chi phối xu hướng thị trường giúp đưa ra quyết định chính xác.

Quản trị rủi ro Forex

Cách tính Thua lỗ, Lợi nhuận cho từng giao dịch Forex. Xây dựng Kế hoạch, Hệ thống tín hiệu giao dịch. Tìm tỷ lệ RISK:REWARD phù hợp với tỷ lệ Win – Loss mang lại được kết quả giao dịch tốt nhất.

Tâm lý thị trường Forex

Làm chủ tâm lý giao dịch Forex, đọc vị hành vi của các Trader thông qua từng bối cảnh thị trường giúp lựa chọn đúng hướng đi của thị trường, kiếm lợi nhuận bền vững.